Job Kabinburi งาน กบินทร์บุรี หางานจังหวัดปราจีนบุรี
 
ค้นหา หางาน
หาคน
 
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
   
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิกใหม
ประวัติผู้สมัครงาน
 
ตำแหน่งที่ต้องการ : บัญชี เงินเดือนที่ต้องการ : ตามตกลง บาท สมัครสมาชิกเมื่อ : 11-05-2015
เพศ : หญิง อาย :ุ 34 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การบัญชี ประสบการณ์การทำงาน : 2563 ปี
ภูมิลำเนา : จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียด
 
 
ตำแหน่งที่ต้องการ : เงินเดือนที่ต้องการ : 9,001 - 10,000 บาท สมัครสมาชิกเมื่อ : 01-05-2015
เพศ : ชาย อาย :ุ 32 ปี ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส. สาขา : การจัดการทั่วไป ประสบการณ์การทำงาน : 0 ปี
ภูมิลำเนา : จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียด
 
 
ตำแหน่งที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า เงินเดือนที่ต้องการ : 15,001 - 20,000 บาท สมัครสมาชิกเมื่อ : 30-04-2015
เพศ : ชาย อาย :ุ 23 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า ประสบการณ์การทำงาน : 0 ปี
ภูมิลำเนา : จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียด
 
 
ตำแหน่งที่ต้องการ : การเงิน/บัญชี/ธุรการ เงินเดือนที่ต้องการ : 12,001 - 15,000 บาท สมัครสมาชิกเมื่อ : 26-04-2015
เพศ : หญิง อาย :ุ 22 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การเงินและการธนาคาร ประสบการณ์การทำงาน : 0 ปี
ภูมิลำเนา : จังหวัดอำนาจเจริญ รายละเอียด
 
 
ตำแหน่งที่ต้องการ : การเงิน/บัญชี/ธุรการ เงินเดือนที่ต้องการ : 12,001 - 15,000 บาท สมัครสมาชิกเมื่อ : 26-04-2015
เพศ : หญิง อาย :ุ 22 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การเงินและการธนาคาร ประสบการณ์การทำงาน : 0 ปี
ภูมิลำเนา : จังหวัดอำนาจเจริญ รายละเอียด
 
 
ตำแหน่งที่ต้องการ : Design Engineer , Engineer เงินเดือนที่ต้องการ : ตามตกลง บาท สมัครสมาชิกเมื่อ : 24-04-2015
เพศ : ชาย อาย :ุ 23 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปี
ภูมิลำเนา : จังหวัดสระแก้ว รายละเอียด
 
 
ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงาน เงินเดือนที่ต้องการ : 10,001 - 12,000 บาท สมัครสมาชิกเมื่อ : 23-04-2015
เพศ : ชาย อาย :ุ 29 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐประศาสนศาตร์ ประสบการณ์การทำงาน : 0 ปี
ภูมิลำเนา : จังหวัดสระแก้ว รายละเอียด
 
 
ตำแหน่งที่ต้องการ : Technician process เงินเดือนที่ต้องการ : 12,001 - 15,000 บาท สมัครสมาชิกเมื่อ : 21-04-2015
เพศ : ชาย อาย :ุ 21 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประสบการณ์การทำงาน : 4 ปี
ภูมิลำเนา : จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียด
 
 
ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝ่ายบุคคล เงินเดือนที่ต้องการ : ตามตกลง บาท สมัครสมาชิกเมื่อ : 21-04-2015
เพศ : หญิง อาย :ุ 26 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การเงินการธนาคาร ประสบการณ์การทำงาน : 4 ปี
ภูมิลำเนา : จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียด
 
 
ตำแหน่งที่ต้องการ : เงินเดือนที่ต้องการ : รายได้ดี บาท สมัครสมาชิกเมื่อ : 20-04-2015
เพศ : หญิง อาย :ุ 27 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การจัดการทั่วไป ประสบการณ์การทำงาน : -2555 ปี
ภูมิลำเนา : จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
 
 
ตำแหน่งที่ต้องการ : เงินเดือนที่ต้องการ : 9,001 - 10,000 บาท สมัครสมาชิกเมื่อ : 20-04-2015
เพศ : หญิง อาย :ุ 22 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. สาขา : การพัฒนาโปรแกรม ประสบการณ์การทำงาน : 2557 ปี
ภูมิลำเนา : จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียด
 
 
ตำแหน่งที่ต้องการ : Process Engineer เงินเดือนที่ต้องการ : 20,001 - 30,000 บาท สมัครสมาชิกเมื่อ : 17-04-2015
เพศ : หญิง อาย :ุ 22 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรมเคมี ประสบการณ์การทำงาน : 0 ปี
ภูมิลำเนา : จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียด
 
 
ตำแหน่งที่ต้องการ : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เงินเดือนที่ต้องการ : 12,001 - 15,000 บาท สมัครสมาชิกเมื่อ : 17-04-2015
เพศ : ชาย อาย :ุ 29 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ประสบการณ์การทำงาน : 2557 ปี
ภูมิลำเนา : จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียด
 
 
ตำแหน่งที่ต้องการ : เงินเดือนที่ต้องการ : 12,001 - 15,000 บาท สมัครสมาชิกเมื่อ : 12-04-2015
เพศ : หญิง อาย :ุ 22 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การบัญชี ประสบการณ์การทำงาน : 0 ปี
ภูมิลำเนา : จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียด
 
 
ตำแหน่งที่ต้องการ : ช่างซ่อมบำรุง เงินเดือนที่ต้องการ : 10,001 - 12,000 บาท สมัครสมาชิกเมื่อ : 08-04-2015
เพศ : ชาย อาย :ุ 24 ปี ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส. สาขา : อิเล็กทรอนิกส์ ประสบการณ์การทำงาน : 2553 ปี
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด
 
 
ตำแหน่งที่ต้องการ : - เงินเดือนที่ต้องการ : รายได้ดี บาท สมัครสมาชิกเมื่อ : 07-04-2015
เพศ : หญิง อาย :ุ 23 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ครุศาสตร์วิศวกรรม(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ประสบการณ์การทำงาน : 2553 ปี
ภูมิลำเนา : จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียด
 
 
ตำแหน่งที่ต้องการ : เงินเดือนที่ต้องการ : ตามตกลง บาท สมัครสมาชิกเมื่อ : 07-04-2015
เพศ : ชาย อาย :ุ 30 ปี ระดับการศึกษา : ปวช. สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประสบการณ์การทำงาน : 2557 ปี
ภูมิลำเนา : จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียด
 
 
ตำแหน่งที่ต้องการ : เงินเดือนที่ต้องการ : 10,001 - 12,000 บาท สมัครสมาชิกเมื่อ : 07-04-2015
เพศ : หญิง อาย :ุ 25 ปี ระดับการศึกษา : ปวช. สาขา : การบัญชี ประสบการณ์การทำงาน : 2561 ปี
ภูมิลำเนา : จังหวัดชลบุรี รายละเอียด
 
 
ตำแหน่งที่ต้องการ : เงินเดือนที่ต้องการ : 12,001 - 15,000 บาท สมัครสมาชิกเมื่อ : 07-04-2015
เพศ : หญิง อาย :ุ 23 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน : 0 ปี
ภูมิลำเนา : จังหวัดกรุงเทพมหานคร รายละเอียด
 
 
ตำแหน่งที่ต้องการ : เงินเดือนที่ต้องการ : ตามตกลง บาท สมัครสมาชิกเมื่อ : 04-04-2015
เพศ : ชาย อาย :ุ 22 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ ประสบการณ์การทำงาน : 0 ปี
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด
 
มี ประวัติผู้สมัครงาน ทั้งหมด 444 ใบ : แสดงผลหน้าละ 20 ใบ จำนวนทั้งหมด 23 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 23 ถัดไป »
ไม่ยากจน
หากคนไม่เลือกงาน
หน้าแรก ตำแหน่งงานงานว่าง ค้นหาใบสมัครงาน สมัครสมาชิก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน เว็บบอร์ด ติดต่อเรา เว็บเพื่อนบ้าน
Job Kabinburi งาน กบินทร์บุรี หางานจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ 314 หมู่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัน เวลา ทำการ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 20.00 น.
Email : sale@jobkabinburi.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 099-008-8225
แฟกซ์ : -
Copyright 2011 © www.jobkabinburi.com All Right Reserved | Designed By Kroo_s
เว็บไซต์นี้ แสดงผลดีที่สุดใน Google Chrome, Fire Fox และ Internrt Explorer 7 or Higher ความละเอียด 1024 x 780 pixcel
ความต้องการขั้นต่ำของระบบ : Ram 512 MB ,CPU 1 GB ,H/D 10 GB ,Net speed 256 KB